Nhiều thủ tục hành chính công còn vướng mắc

Nhiều thủ tục hành chính công còn vướng mắc

(PLO)- TP.HCM đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về thông tin nhưng vẫn chưa tạo được sự liên kết giữa các tổ chức hành nghề công chứng, giữa tổ chức hành nghề công chứng với các cơ quan liên quan...