Học yêu biển, đảo qua kể chuyện

Học yêu biển, đảo qua kể chuyện

(PL)- “Nu na nu nống/ Đánh trống phất cờ/ Biển cả xa bờ/ Có hai quần đảo/ Hoàng Sa, Trường Sa/ Tên gọi thiết tha/ Trong lòng dân Việt…”.