Miệng hôi, dễ chảy máu răng là bệnh gì?

Miệng hôi, dễ chảy máu răng là bệnh gì?

Hỏi: 

Mấy hôm nay, miệng cháu hay bị chảy máu bất thường, hơi thở có mùi hôi? Xin hỏi bác sĩ cháu bị bệnh gì? Liệu có nguy hiểm không? Nguyễn Văn Phong(phongvan91@gmail.com) 

Thuốc nào gây hôi miệng?

Thuốc nào gây hôi miệng?

(PL)- Thông thường, khi sử dụng dược phẩm và phát hiện rằng hơi thở của mình có mùi lạ thì người sử dụng lại nghĩ rằng họ đã có vấn đề gì đó ở trong mũi, miệng, cuống họng, răng... chứ không biết rằng hơi thở “lạ” là do chính dược phẩm mà họ đang sử dụng gây ra.