Nhân sự lãnh đạo mới ở Kiên Giang

Nhân sự lãnh đạo mới ở Kiên Giang

(PLO)- Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh thay cho ông Phạm Vũ Hồng nghỉ để điều trị bệnh.