Kiến nghị xử lý hướng dẫn viên TQ hoạt động chui

Kiến nghị xử lý hướng dẫn viên TQ hoạt động chui

(PL)- Ngày 20-9, nhiều thành viên Cộng đồng hướng dẫn viên Hoa ngữ tại Đà Nẵng đã ký tên tập thể, gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng của Đà Nẵng phản ánh việc xuất hiện ngày càng nhiều người Trung Quốc trực tiếp dẫn đoàn du khách nước này như một HDV du lịch.