Ai được hưởng chế độ BHXH một lần?

Ai được hưởng chế độ BHXH một lần?

(PL)- Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, ngoài quy định về chế độ hưởng lương hưu, người lao động (NLĐ) có thể được hưởng chế độ BHXH một lần.
Giấy chứng bệnh mua ở... quán nước

Giấy chứng bệnh mua ở... quán nước

(PL)- Muốn có giấy chứng bệnh để nghỉ việc được hưởng bảo hiểm xã hội và thông tin có trong sổ khám của bệnh viện chỉ cần liên hệ, trả tiền cho bà chủ quán nước trước bệnh viện.