Nghi vấn ‘hấp tấp vượt luật’

Nghi vấn ‘hấp tấp vượt luật’

- Ông có muốn sống không thì bảo! Tại sao nhờ đi chợ một bữa mà tiền chi như cả tuần ăn tiệc? Đến hai quả ớt cũng nói mua 10.000 đồng là sao?