Người đàn bà 3 lần cùng tình nhân tìm cách hại chồng

Người đàn bà 3 lần cùng tình nhân tìm cách hại chồng

Doan vờ rủ chồng quan hệ tình dục để anh này đi ra nhà vệ sinh có tình nhân của cô ta với cây gậy dài đang đợi để gây án. Chồng tử vong, Doan dựng kịch bản "chết do bị cảm" để che mắt người trong gia đình.