Khánh thành hầm chui 118 tỉ đồng

Khánh thành hầm chui 118 tỉ đồng

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng 200 triệu đồng cho đội ngũ công nhân làm hầm chui Điện Biên Phủ.