Học 3 năm, lấy 2 bằng đại học

Học 3 năm, lấy 2 bằng đại học

Đó là sinh viên Huỳnh Nguyễn Mai Chi, lớp DH28TM01, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đủ điều kiện tốt nghiệp cùng lúc hai bằng ĐH chính quy chỉ sau ba năm học ĐH.