Xin phép xây dựng qua điện thoại

Xin phép xây dựng qua điện thoại

(PL)- Giao diện, thao tác, quy trình nộp hồ sơ xin phép xây dựng đơn giản trên điện thoại sẽ giúp dân không phải đi lại nộp hồ sơ.