Viết di chúc bắt con cháu... trả nợ

Viết di chúc bắt con cháu... trả nợ

(PLO)- Từng là giáo viên dạy chữ cho trẻ em ở miền núi, Đặng Hồng Anh chê lương giáo viên thấp, bỏ nghề ra lập công ty riêng rồi lao vào trò đỏ đen.