Nhân sự ứng cử Trung ương khóa XII do đại hội quyết định

Nhân sự ứng cử Trung ương khóa XII do đại hội quyết định

(PL)- Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, cho biết tại Hội nghị Trung ương 14, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một trong bốn người đã từ chối đề cử tham gia Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII và Trung ương khóa XI đã thống nhất cho rút.