Phụ huynh học sinh và… hội

Phụ huynh học sinh và… hội

(PL)- Tôi biết má tôi là phụ huynh học sinh (PHHS) vì mỗi lần tôi làm đơn xin nghỉ học vì bệnh thì bà phải thường đặt bút ký dưới hàng chữ PHHS để chứng thực là thư này bà chịu trách nhiệm.