Khi người Nhật chấp nhận hủy Olympic Tokyo

Khi người Nhật chấp nhận hủy Olympic Tokyo

(PL)- Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp và lan rộng toàn cầu, buộc người Nhật phải có phương án cụ thể là đối mặt việc hủy Olympic Tokyo 2020.