Những căn hầm bí mật dưới Hoàng thành Thăng Long

Những căn hầm bí mật dưới Hoàng thành Thăng Long

Là tổng hành dinh, nơi tiếp nhận thông tin và phát đi các chỉ đạo quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Hoàng thành Thăng Long có hai công trình hầm độc đáo gồm hầm Chỉ huy tác chiến (T1) và hầm Quân ủy Trung ương (D67).