Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ

Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ

(PL)- Có những người đã ở những ngày cuối cùng của cuộc đời vẫn được những bàn tay níu giữ, gieo vào lòng họ niềm tin yêu cuộc sống cho đến hơi thở cuối cùng…