Bi hài chuyện... ”bắt chồng”

Bi hài chuyện... ”bắt chồng”

Sau một thời gian hẹn hò, cô gái Ja Rai vừa tròn 18 tuổi H'Đưyt ấp úng nói với mẹ: “Con muốn qua bắt Blang về làm chồng”.