Cán bộ ‘xẻ thịt’ bò chính sách

Cán bộ ‘xẻ thịt’ bò chính sách

(PL)- Trong số các địa chỉ nhận 10 con bò chính sách tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), rất nhiều người là cán bộ xã và người nhà của cán bộ.