‘Cuộc chiến’ bản đồ trước Trung Quốc

‘Cuộc chiến’ bản đồ trước Trung Quốc

(PL)- Những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng áp đặt việc phải sử dụng các bản đồ Trung Quốc có đường chữ U. Nhiều người dân, nhà khoa học Việt Nam đã không ngừng có những đấu tranh, phản bác.