Giải quyết khiếu nại cho hơn 13.600 người

Giải quyết khiếu nại cho hơn 13.600 người

(PL)- Báo cáo của Thanh tra Chính phủ ngày 15-12 tại Hội nghị toàn quốc tổng kết bốn năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho biết sau bốn năm các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận, xử lý 386.572 đơn khiếu nại, tố cáo với 268.225 vụ, việc.