Bị phạt hành chính, không nộp cũng khó cưỡng chế?

Bị phạt hành chính, không nộp cũng khó cưỡng chế?

(PL)- Cơ quan quản lý thường cưỡng chế khấu trừ tiền, kê biên tài sản nhưng gặp khó khi người bị cưỡng chế không cung cấp thông tin về tài khoản hoặc có tài khoản nhưng không có tiền trong tài khoản...
Chau Sum muốn về nhà!

Chau Sum muốn về nhà!

(PL)- Ông Chau Se, cha của Chau Sum, sinh năm 1970, vợ chết khi con còn nhỏ dại. Đời của ông là một cuộc đời lang bạt, một cuộc sống trên đồng khơi.