8 cảnh báo nghiêm trọng cho đàn ông

8 cảnh báo nghiêm trọng cho đàn ông

(PL)- So với phụ nữ, đàn ông thường chủ quan với sức khỏe và ít chịu đi khám hơn. Họ làm lơ nhiều triệu chứng bệnh, để nó tự khỏi.
Cách phòng vệ và giải cứu trước chó dữ

Cách phòng vệ và giải cứu trước chó dữ

(PL)- Có khá nhiều vụ chó cắn người, báo chí đã phản ánh. Tuy nhiên, có khá nhiều người không biết cách thức phòng vệ khi bị chó tấn công, cũng như cách giải cứu người bị chó cắn.