Người Sài Gòn xưa giàu cũng không phách lối

Người Sài Gòn xưa giàu cũng không phách lối

(PL)- Cũng như tôi, nhiều người bạn có một thắc mắc rất là thắc mắc: Rất nhiều bài viết về cảnh cũ nhưng người xưa Sài Gòn thì thấy hiếm có bài báo nào đề cập. Quả đúng thật.