Một ông bầu và nhiều ông bầu

Một ông bầu và nhiều ông bầu

(PL)- Nhiều người vẫn nói là xóa sổ cái tên ĐT Long An nhưng thực chất đấy là giai đoạn chuyển giao sau khi ĐT Long An đã hoàn thành sứ mệnh cao cả.
Cái gối…

Cái gối…

(PL)- Câu chuyện cái gối Anh Khoa lẽ ra sẽ được đưa lên bàn “nghị sự” tại Hội nghị Ban chấp hành VFF như đã lên kế hoạch vào tháng 10.