Sẽ xây dựng 14 cảng cá, khu neo đậu ở Trường Sa, Hoàng Sa

Sẽ xây dựng 14 cảng cá, khu neo đậu ở Trường Sa, Hoàng Sa

(PLO)- Trọng tâm của quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là xây dựng, hoàn thiện hệ thống cảng cá, khu neo đậu cho tàu cá tại các đảo, đặc biệt tại hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.