Cử tri bức xúc chuyện chạy chức, chạy quyền

Cử tri bức xúc chuyện chạy chức, chạy quyền

(PL)- Ngày 21-10, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.
Hỏi đê Kế Sách, trả lời đê Trần Đề

Hỏi đê Kế Sách, trả lời đê Trần Đề

(PLO)– Các bộ, ngành còn quá chú trọng trả lời kiến nghị để tránh tồn đọng mà chưa quan tâm tới việc giải quyết hoặc xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm vấn đề.