Cản trở kiểm tra thực phẩm bẩn?

Cản trở kiểm tra thực phẩm bẩn?

(PL)- Chính quyền địa phương khóa cửa hai điểm sản xuất thực phẩm chức năng bẩn và từ chối mở khóa theo đề nghị của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.