Phó Thủ tướng: Tránh chuyện muốn kiểm tra gì cũng được

Phó Thủ tướng: Tránh chuyện muốn kiểm tra gì cũng được

(PLO)- Vướng mắc hiện nay là văn bản pháp luật quy định kiểm tra chuyên ngành chồng chéo, quy định một mặt hàng chịu sự kiểm tra chuyên ngành của hai bộ. Có trường hợp một mặt hàng chịu nhiều hình thức kiểm tra của cùng một bộ.