Những mối tình thầy trò “kinh điển” trong lịch sử

Những mối tình thầy trò “kinh điển” trong lịch sử

Chả cứ tại Việt Nam, mà đã từ rất lâu, tại nhiều quốc gia trên thế giới, chuyện thầy yêu trò đã là chuyện không mấy được cổ vũ. Tuy nhiên, tình yêu có lý lẽ riêng của nó mà không một rào cản nào có thể cấm đoán được một cách tuyệt đối.