'Tôi từng là bộ trưởng, tôi biết...'

'Tôi từng là bộ trưởng, tôi biết...'

(PLO)- Hội thảo khoa học "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới" được Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức ngày 15-2.
Lập tổ liên ngành rà soát “giấy phép con”

Lập tổ liên ngành rà soát “giấy phép con”

(PL)- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT vừa ký quyết định thành lập nhóm công tác liên ngành rà soát, xây dựng Danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
“Chơi” với Trung Quốc như thế nào?

“Chơi” với Trung Quốc như thế nào?

Trung Quốc là một thị trường thương mại lớn đến mức không thể không “chơi” nhưng “chơi” như thế nào để tự chủ và mang về lợi ích lớn nhất cho đất nước?
Giảm phụ thuộc Trung Quốc để đảm bảo tăng trưởng

Giảm phụ thuộc Trung Quốc để đảm bảo tăng trưởng

Đây là ý kiến của TS Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tại buổi công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2014 với chủ đề những ràng buộc đối với tăng trưởng (do VEPR tổ chức vào ngày 29-5).
Cơ hội để kinh tế ít phụ thuộc vào TQ

Cơ hội để kinh tế ít phụ thuộc vào TQ

Chúng ta luôn hướng tới mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi với Trung Quốc song không thể phụ thuộc quá nhiều và một chiều để bị gây sức ép lên chủ quyền, độc lập quốc gia.