Không xử quan chức vì trường hợp đặc biệt (?!)

Không xử quan chức vì trường hợp đặc biệt (?!)

(PL)- Kết luận điều tra nói một số cán bộ, lãnh đạo có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cho rằng đây là trường hợp đặc biệt và không xử lý hình sự.