'Không dạy ngoài SGK' - 1 văn bản cần được thu hồi

'Không dạy ngoài SGK' - 1 văn bản cần được thu hồi

(PLO)- Văn bản của Bộ ký ngày 3-10 chứa đựng những ý tưởng và quan điểm mù mờ, sai lạc, thậm chí phản khoa học. Bởi thế nó cần được thu hồi để tránh cho ngành giáo dục phải chịu thêm những sự rối loạn do nó tạo ra.