Làm toán không được, con gọi… cảnh sát!

Làm toán không được, con gọi… cảnh sát!

(PL)- Bé Lena Draper, 10 tuổi, sống tại TP Marion, bang Ohio nước Mỹ, đã có một quyết định rất ư là vô tư và quá dễ thương khi gọi đến đồn cảnh sát để nhờ mấy chú giúp bé làm bài tập về nhà.