Đến chợ ma mua bán chiếu Định Yên

Đến chợ ma mua bán chiếu Định Yên

(PLO)- Lễ cúng đình Định Yên năm nay có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc, đặc biệt là chợ chiếu đêm hay còn gọi là chợ ma sẽ được tái hiện trong đêm 10-5 với khoảng 200 người dân tham gia mua bán chỉ duy nhất mặt hàng là chiếu Định Yên.