Đồng Nai: Cấp trùng 70.000 thẻ bảo hiểm y tế

Đồng Nai: Cấp trùng 70.000 thẻ bảo hiểm y tế

(PL)- Tại buổi làm việc để tìm giải pháp chống tình trạng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Đồng Nai ngày 19-8, ông Trần Minh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo UBND cấp xã/phường phải có một bộ phận làm đầu mối quản lý đăng ký hồ sơ ban đầu của các đối tượng được cấp thẻ BHYT.