Việc làm đến đâu, 'lập làng' đến đó

Việc làm đến đâu, 'lập làng' đến đó

Người lao động lang thang từ địa phương này sang địa phương khác kiếm việc làm, nơi đâu cũng có. Nhưng du mục kiểu dân digan, mang theo cả cha yếu, mẹ già cùng chó mèo, thậm chí cả con chuột, đến đâu “lập làng” đến đấy trên các bờ kênh, ruộng mía… chỉ mới lần đầu thấy ở Long An. Điều lạ là chúng tôi nhìn thấy ở họ sự đắng cay cơ cực, nhưng họ luôn nhìn chúng tôi cười không âu lo, lạc quan và đầy Phật tính.