Cuốc xe ôm sáng mùng một tết

Cuốc xe ôm sáng mùng một tết

(PL)- Cả năm mới được vài ngày Sài Gòn vắng vẻ, chạy xe một vòng để thấy đời mình cũng có lúc thư thái, ung dung.