Sau ATM gạo là ATM thực phẩm

Sau ATM gạo là ATM thực phẩm

(PL)- Nhiều nơi đã cho ra đời cây ATM thực phẩm, ATM mì và trứng… để hỗ trợ người khó khăn trong mùa dịch.