Hạ nhiệt BOT: Không thể chậm trễ!

Hạ nhiệt BOT: Không thể chậm trễ!

(PL)- Không chỉ dừng lại ở BOT Cai Lậy, xung đột tại các trạm BOT đang diễn ra trên diện rộng với mức độ gia tăng, ảnh hưởng đến nhiều mặt.