Sabeco dành 2.200 tỉ đồng để chi cổ tức

Sabeco dành 2.200 tỉ đồng để chi cổ tức

(PLO) Quỹ thù lao, thưởng... đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Sabeco được đề xuất tăng lên đến 1,42 tỉ đồng so với mức 783 triệu đồng của năm 2016