Đấu giá trực tuyến, hạn chế 'quân xanh, quân đỏ'

Đấu giá trực tuyến, hạn chế 'quân xanh, quân đỏ'

(PLO)- Đó là một trong những nội dung của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (có hiệu lực ngày 1-7-2017) mà ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM trình bày tại hội nghị triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) và các văn bản hướng dẫn thi hành do Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức, sáng 15-9. 
Chuẩn bị mua nhà, đất đấu giá qua mạng

Chuẩn bị mua nhà, đất đấu giá qua mạng

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 62/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến hình thức đấu giá trực tuyến…