Đơn tố cáo gửi nhiều nơi, có xử lý?

Đơn tố cáo gửi nhiều nơi, có xử lý?

(PL)- Luật Tố cáo 2018 có nhiều điểm mới về thẩm quyền giải quyết, trình tự thủ tục, thời hạn, thi hành kết luận tố cáo và bảo vệ người tố cáo.