10 luật có hiệu lực từ năm 2019

10 luật có hiệu lực từ năm 2019

(PL)- 10 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1 gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.
Bổ sung hình thức tố cáo qua điện thoại

Bổ sung hình thức tố cáo qua điện thoại

(PLO)- Sáng 7-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận một số vấn đề lớn về tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) và đã thống nhất bổ sung hình thức tố cáo qua điện thoại vào dự luật…
Sửa luật để tránh tình trạng 'hoàng hôn nhiệm kỳ'

Sửa luật để tránh tình trạng 'hoàng hôn nhiệm kỳ'

(PLO)- Tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng 8-11, nhiều ĐBQH đã đề nghị dự luật tố cáo sửa đổi phải đưa nhóm đối tượng cán bộ về hưu vào diện xử lý khi có tố cáo. Lý do là thực tế thời gian qua xuất hiện rất nhiều tình trạng “hoàng hôn nhiệm kỳ”.
Giải quyết khiếu nại cho hơn 13.600 người

Giải quyết khiếu nại cho hơn 13.600 người

(PL)- Báo cáo của Thanh tra Chính phủ ngày 15-12 tại Hội nghị toàn quốc tổng kết bốn năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho biết sau bốn năm các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận, xử lý 386.572 đơn khiếu nại, tố cáo với 268.225 vụ, việc.