Lây nhiễm HIV qua đường tình dục tỉ lệ cao

Lây nhiễm HIV qua đường tình dục tỉ lệ cao

(PL)- Ngày 18-7, đoàn giám sát của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi làm việc với Cần Thơ về việc thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và pháp lệnh phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2016.