Án lệ Nguyễn Hữu Linh, tại sao không?

Án lệ Nguyễn Hữu Linh, tại sao không?

(PL)- Vụ Nguyễn Hữu Linh được xem là hội đủ các điều kiện cần thiết để tạo ra một án lệ, nhất là trong bối cảnh chưa có hướng dẫn chính thức về tội danh này.