Mỹ cắt viện trợ Pakistan, tăng áp lực về Taliban

Mỹ cắt viện trợ Pakistan, tăng áp lực về Taliban

(PL)- Mỹ sẽ đóng băng khoản viện trợ quân sự 255 triệu USD cho Pakistan chừng nào nhận thấy Pakistan nỗ lực hơn trong truy quét Taliban và Haqqani, hãng tin AP dẫn thông tin từ một số quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31-8.