Khách sạn phục vụ massage kiêm kích dục 24/24

Khách sạn phục vụ massage kiêm kích dục 24/24

(PLO)- Mỗi tiếp viên của khách sạn Danh Uy hàng đêm phục vụ đấm bóp, massage kích dục cho các quý ông, thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng.
(PLO) – Mỗi tiếp viên của khách sạn Danh Uy hàng đêm phục vụ đấm bóp, massage kích dục cho khoảng 10 quý ông, thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng.
(PLO) – Mỗi tiếp viên của khách sạn Danh Uy hàng đêm phục vụ đấm bóp, massage kích dục cho khoảng 10 quý ông, thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng.