4 tỉ đồng vướng vòng luẩn quẩn

4 tỉ đồng vướng vòng luẩn quẩn

(PL)- Người phải thi hành án chính là cơ quan thi hành án cùng cấp nên không thể ủy thác thi hành án, phải chuyển hồ sơ cho cấp trên giải quyết.