Nhà ở xã hội giá... cao

Nhà ở xã hội giá... cao

(PL)- Số tiền gốc và lãi hằng tháng phải trả 7-8 triệu đồng/tháng đối với nhà ở xã hội có phù hợp?